På et medlemsmøte i Etnisk – og demokratisk likeverd (EDL) i Hammerfest den 19.3.09 ble det nedsatt et interimsstyre bestående av: Ole Jacob Kleven, Gunnar Bolle, Rolf Ingebrigtsen og Ulf Hustad. Interimsstyret fikk i oppgave å forberede et stiftelsesmøte for danning av et lokallag av EDL for Hammerfest og Kvalsund kommuner i løpet av en måneds tid.

Bakgrunnen for dette er særlig den senere tids hendelser, hvor det fremmes stadig nye forslag om å tildele Sametinget mer politisk makt.

Disse forslagene om nye rettigheter begrunnes etnisk. Denne utviklingen undergraver i økende grad det etniske – og demokratiske likeverdet i Finnmark. Skal denne utviklingen snus, kreves et organisert arbeide. Derfor arbeider vi nå for å danne et lokallag av EDL. Ved dette tiltaket håper EDL på større engasjement og muligheten til å informere ett bredere publikum om EDLs arbeid og engasjement for demokratiske rettigheter i Finnmark og andre berørete områder.