Hvem har skylda

Forsker Eva Josefsen tar til ordet og mener at politikere må ta seg i akt for ikke å skape grumsete holdninger. Er dette også en form for hersketeknikk og forsøk på å stoppe debatter? Vi i Kystpartiet ser i likhet med forskeren at ting i Finnmark er i ferd med å utvikle seg på en svært uheldig måte i forhold til samer (særlig reindriftssamer) og den vanlige finnmarking. Vi konstaterer at alt det vi advarte mot i forkant av Finnmarksloven, nemlig å skape skille på blod og etnisitet, er en livsfarlig ting å gjøre mot befolkningen i Finnmark. Med dette vil vi kunne ende med å lage hat og motsetninger i en befolkning som har levd side om side i generasjoner.

Det er dette vi frykter er i ferd med å skje, og verre vil det bli. Når myndigheter er med på å lage skiller i befolkningen basert på etnisitet og blodtype, så har det aldri kommet noe godt ut av dette- tvert i mot. Når man nå ser utviklingen på de enkelte konflikter i Finnmark, så skal vi i Kystpartiet være de første til å beklage dette. Men å legge skylden for dette på politikere som tar til ordet for noe de mener er feil vil jeg si blir gal vei å rette skytset. Om noen nå skal påføres ansvaret ja, så er det maktkåte sametingspolitikere med ansvar for den samiske befolkningen som bør begynne å tenke seg om både en og to ganger før de slenger ut det ene kravet etter det andre.

Og når sametingspresidenten nærmest legger krav på halve kongerike med mer, så selvfølgelig blir det reaksjoner på dette. Den andre gruppen med samer som burde stoppe og tenke seg litt om, er deler av reindriftsnæringen. Nerveisaken, beitekonflikten i Alta, vardefjellsaken, krav om Stjernøya , nekting av turgåing for lokalbefolkningen, hindring av utvikling av næringsliv og turisme o.s.v. Vi har nok av saker å vise til som ikke fører til at reindriften i Finnmark kan vente seg befolkningens velsignelser. Men det som den enkelte finnmarking registrerer er at verken sameting eller regjering har tenkt å tale verken sjøsamer eller den vanlige finnmarkings sin sak. For enkelte deler av reindriften i fylket får fortrenge andre akkurat slik som det passer dem, med sin egen reindriftslov. Dette skaper både sinne og frustrasjon i befolkningen forståelig nok.

Om disse krav skal fortsette og enkelte grupper skal få fortsette å få innfridd sine mange urimelige krav. Ja, så får disse grupper, samt regjering sitte med ansvaret selv for det de gjør mot den samiske befolkningen i fylket. Jeg hevder med dette at selv Kystpartiet tar mer ansvar for den samiske befolkning enn sametingspolitikere og storting.

Rut Olsen, 1. kandidat til Kystpartiets stortingsliste