Rein


Reindrifta mener å ha oppservert at turgåere i Hammerfest regionen er en trussel for næringens bæreevne. De reagere på at det ikke er opplyst om hvor turstier er lagt og at dette vil medføre skader av beiteland for reinen. Det utrykkes også bekymring for reinen i kalvingsperioden. Hammerfest og Omegn turgåer lag reagerer på næringens bekymring.

Les hele saken her