Regiområdet i Vestfinnmark syntes nå at det er på tide med mer åpenhet omkring konsultasjoenene som foregår mellom Sametinget og staten. Det har lenge vært kjent at dette er møter som foregår i all hemelighet. Både Måsøys orfører Inga Lill Olsen, og Altas orfører Geir Ove Bakken mener dette nå må bli en sak som kommer allmenheten til gode.

Vest-Finnmark regionråd behandlet utredningen «Den nye sameretten», og både Olsen og Alta-ordfører og regionrådsleder Geir Ove Bakken uttrykte bekymring over utredningens innhold.

Du kan lese hele saken her