egil_olli.jpgSametingspresident Egil Olli mener det er på tide at Sametinget får en enda tydeligere og sterkere rolle i Norge i tråd med kravet om selvbestemmelse og indre selvstyre. Å kunne lage lovforslag kan være en del av selvbestemmelse. Da vil Sametinget eventuelt komme på samme nivå som regjeringen, sier han.

 

Blant annet bør Sametinget få muligheten til å lage lovforslag i saker som berører samene. Slik kan samiske interesser ivaretas på en bedre måte. I dag er det slik at Sametinget kommer med i behandlingen av et lovforslag først etter at regjeringen har lagt det fram. Sametingspresident Olli mener videre at Sametinget i framtiden må få økonomiske rammer som kan sikre og utvikle det samiske samfunnet.

I forbindelse med den kommende mineralloven har han krevd at Sametinget får et eget urfolksvederlag av utvinningen av mineraler i samiske områder

les hele saken her