Sametingsrepresentant Torild Bakkken Koven fra Alta mener nå at sametingsrådet ikke vil ha likeverd. Reindrifra overkjører  andre samiske lokalsamfunn, det er nå på tide å si i fra mener hun.

Koven som representerer finnmarkslista mener også at det er noe galt med lovverket. Hun tok ett kraftig oppgjør med samtingsrådet og reindrifta, og sa videre at ingen tør si noe omkring hvordan lovverket håndteres.

Les hele saken her