I et debattinnlegg i Altaposten den 5.2.09 innrømmer Roy Arne Varsi at Sametingets legitimitet baserer seg på samisk avstamming. Det er bra, for da kan vi få fokus på det saken egentlig dreier seg om: Nemlig om det er rett at noen skal bli tildelt særskilte og omfattende politiske privilegier pga sin avstamming.

Han benekter ikke at en av bestemmelsene som er lagt inn i ILO 169 om hvem konvensjonen er ment å gjelde for, er avstamming. Derimot prøver han å vri seg unna innholdet i ILO 169 sin helt entydige formulering, ved å si at den må tolkes inn i rett kontekst. Hva er så rett kontekst? Jeg er ikke i det minste tvil om at det som Varsi mener er rett kontekst, er det som Varsi mener skal være rett kontekst. (Hva nå det måtte være…) Eller for å si det på en annen måte. Tolkningen og konteksten skal tilsløre at det politiske prosjektet som Sametinget baserer seg på er avstamming.

La meg ta et eksempel som viser det jeg sikter til: En person som er født, oppvokst og bosatt i Stavanger kan ikke et eneste ord samisk, vedkommende har ikke en eneste samisk skikk eller sedvane og vedkommende kjenner ikke en eneste same. Vedkommende har heller aldri vært i Finnmark. Vedkommende har funnet ut at han/hun har blodsbånd til en (oldemor i Trøndelag) som snakket samisk.

Vedkommende føler en dag bruset av sin oldemors samiske blod i sine årer og melder seg inn i samemanntallet.

Denne innmeldingen gjør at vedkommende kan delta i sametingsvalget. Dermed har vedkommende det politiske privilegium til, blant annet, å være med på å bestemme hvem som Sametinget innsetter som styremedlemmer i Fefo, hvilken politikk disse styremedlemmene skal føre i Fefo (Sametinget vedtar et strategidokument som styremedlemmene som de velger til Fefo må følge.) og hvilket politisk innhold retningslinjer for endret bruk av utmark i Finnmark skal ha.

Roy Arne Varsi har valgt å være en ivrig samepolitisk avstammingsaktivist. Når han føler at han ikke er i stand til å begrunne hvorfor en gruppe av befolkningen i Norge skal bli tildelt omfattende politiske privileger pga sin avstamming, tyr han til å utskjelle meningsmotstandere for å være høyrepopulister. Ja, ja – slik kan det også gå…

Av Jarle Hellesvik