Rettigheter

I en periode over flere år nå har vi registrert en stadig mer offensiv politikk angående samenes særrettigheter med sametinget og finnmarksloven som prinsipaler.

Det har også i den siste tiden kommet forslag til lovendringer som bidrar til stor forskjellsbehandling. Her har sametinget og andre flittige bidratt. Slike saker går ikke upåaktet hen og det har vært flere innlegg i media der blant annet konsekvensene av sametingets innflytelse og håndhevelse av finnmarksloven klart kommer fram. Hva dette betyr for allmenningen i Finnmark og andre fylker der sametinget har innsigelsesrett er også påpekt.Det kan kort nevnes, utvidede rettigheter hva gjelder fiske, jakt, utbygningssaker innen infrastruktur, fritidseiendommer, industriutvikling/ foretningsutvikling etc. etc. mye mer kan nevnes men skulle være unødvendig.I Rut Olsens innlegg ”positiv diskriminering” torsdag 05.02.09 der hun var på et folkemøte med Torill Bakken (fra sametinget) og Finnmarkslista hevdet Bakken at sametinget ville komme til å få mer makt i framtiden. Løsningen var følgelig å verve seg i samemanntallet for å få være der makta rår.

Makt

Det er her jeg føler at noe er riv ruskende galt, makt klinger dårlig i mine ører, demokrati og likeverd klinger bedre. Dessverre er det slik at sametinget pr dato har mye makt og utfra det som sametinget representer er det vel liten tvil om at makt er en vesentlig drivkraft bak deres ideologi, men skjules bak verdiene av deres kultur og rett til å utøve denne. Ingen er i mot samens kultur eller samer generelt og den er viktig for oss alle, men sametingets opportunistiske adferd, og mangel på demokratisk tankegang skremmer meg virkelig. I faglitteraturen klassifiseres maktressursene som, belønningsmakt, tvangsmakt, personlig makt, legitimmakt, og ekspertmakt. Å utdype disse blir for omfattende men en kan trekke konklusjoner og se trekkene i utøvelsen og målene som etterstrebes.


Max Weber definerte makt som:”sannsynligheten for at noen får viljen sin tross all motstand” og sa videre at ”all makt har en trang til å rettferdiggjøre seg selv”  


For å nå disse mål kan ikke en demokratisk tankegang gjennomføres og en makt blir kun et middel mot målet. Under industrialiseringen på 1800 tallet stod maskinene i sentrum og menneskene ble mer eller mindre betraktet som maskiner. Det får meg til å tenke at sametingets formål er mer å holde maskineriet i gang der visjonen om den samiske stat er mer viktig enn hensyn til menneskene og demokratiet vi skal leve i. ”Makt i gale hender” har ført til mange tragedier og gjør det fortsatt i 2009. En av den er sametinget i sin nåværende form, hva blir det neste, tør vi tenke tanken. Man kan spørre seg om både regjering og storting med dens eksperter er klar over hvilke overgrep dette fører til for den vanlige nordmann. Jeg drister meg til å påstå at vi ”ikke samer” nå er de diskriminerte og er ikke den første som hevder det. Videre er sametinget som øverste organ, finansiert av staten, (våre skattepenger) og setter primissene(prinsipalen) og (agenten), ekspertene for eksempel samrettsutvalget med flere, utøver agendaen, disse kan igjen ha egne interesser ”opportunistisk adferd” egen vinning, men det er selvsagt komplisert og vanskelig å oppdage. Jeg nevner dette som en problemstilling i typiske organisasjoner som sametinget, men dette ignoreres uten spørsmål fra fageksperter og selve rådgiverne i regjeringen. Jeg har ikke ord, men la oss håpe at det EDL representerer og jobber for en dag vil bli rettferdiggjort av de folkevalgte på løvebakken. Jeg er glad organisasjoner som EDL finns og som tydelig framhever demokratiets grunnleggende verdi.  

 

Trond Olsen Medlem EDL