Ett av samrettsutvalget mange forsalg er å utvide beiteområder i porsanger. Det setter en stopper for Porsanger kommunes planlegging av hytteområder og næringsutvikling. Forslaget er nå ute på høring, og utvalget legger også frem flere andre forslag for å ivareta reindriftas rettigheter.

Siden i fjor har Porsanger kommune arbeidet for å få dette området regulert til hytteområde. Rådnmann Gunnar Lillebo i porsanger mener etter å ha sett utredningen at det er stor sannsynlighet at hele hytteprosjektet må skrinlegges. Kjell Nilsen som i flere år har jobbet med planer om næringsvirksomhet i området tilknyttet det planlagte hyttefeltet mener at dette vil virke svært bremsende på reiselivsutviklingen i kommunen. Han forstår at reindrifta kan ha problemer men at hvis dette får gjennomslag blir neste steg rettssystemet.

Hele artikkelen kan leses i dagens FD 09.02.09. papirutgave.