Finnes det diskriminering som er positiv? Det synes i alle fall ikke vi i Kystpartiet. Etter flere dagers debatt om saken rundt kriterier for å stemme på sametinget i Finnmark Dagblad blir det vanskelig å la være å uttale seg. For noen uker siden så var jeg på et folkemøte med Torill Bakken (fra sametinget) og Finnmarkslista. Der hevdet hun at sametinget ville komme til å få mer og mer makt i tiden som kommer, og for henne var løsningen at flest mulig vervet seg inn i samemanntallet for å få være med der makta rår. Dette så hun som løsningen på alt. Dette kan jeg derimot ikke være enig i. For i den samme forsamlingen satt det folk som fritt kan verve seg til samemanntallet for de hadde rett type blod. Der sto jeg og andre uten de samme kriterier, fordi vi ikke har den rette etnisitet og blodtype. Jeg stammer mye fra Finland, føler meg ikke som en same, og meg bekjent pratet ingen av mine besteforeldre/ oldeforeldre samisk.

Dette betyr at det organet i Finnmark som får mer og mer makt er jeg utestengt i fra. Er dette positivt? Nei, ikke om vi i Kystpartiet blir spurt til råds. Å utestenge noen fra et maktorgan grunnet etnisitet kan ikke være positivt. Derfor frykter jeg for at en storstilt mobilisering til sametinget vil bare være med å forsterke deres maktposisjonering i Norge. Sametinget kom for å være et rådgivende organ, men er kommet langt i å være et organ som overtar mer og mer makt på bekostning av kommuner og fylkesting.

Dette til tross for at sametinget kun er forbeholdt de med rett blod og etnisitet. Jeg har full forståelse for Bakken og Finnmarkslistens intensjoner, men jeg kan ikke forstå at dette er veien å gå for Finnmark. Vi har faktisk en annen vei vi også kan gå. Den består i slutte å sende politikere til fylkestinget og stortinget som er med på å gi sametinget mer makt.  Vi kan stemme inn politikere som ønsker likhet for alle uansett enisitet. Det går faktisk an ved neste valg å si i fra at denne politikken godtar ikke vi finnmarkinger lenger. Og så vil jeg avslutte dette innlegget med å gratulere alle de som har korrekt blodtype, og har mulighet til å påvirke det organet som ser ut til å få mer og mer makt.  Den samme muligheten har dessverre ikke jeg, selv om jeg er en ”vaskekte” finnmarking. 

Rut Olsen, fylkesleder for Kystpartiet i Finnmark