Arbeids- og inkluderingsdepartementet besluttet å støtte Samerådets 19. konferanse med 800 000 kroner. Konferansen ble avholdt i Rovaniemi i Nord Finland i oktober 2008.

I en pressemelding publisert 30.04.2008 kommer det fram følgende.

Regjeringen har som målsetning å fremme kontakt og samhold mellom samer over landegrensene. Samerådets grenseoverskridende arbeid er i tråd med denne målsetningen og vi ønsker derfor å bidra til at den 19. samekonferansen kan gjennomføres, sier statssekretær Raimo Valle.

Samerådet er et samarbeidsorgan for samiske organisasjoner i Finland, Norge, Sverige og Russland, og er en uavhengig samisk organisasjon (NGO). Samekonferansen, som avholdes hvert fjerde år, er Samerådets øverste beslutningsorgan. Den 19. samekonferansen avholdes i Rovaniemi 27.10.-2.11.08, med samisk kulturarv som hovedtema.

– Samekonferansen har spilt en viktig rolle i den samepolitiske utviklingen etter 2. verdenskrig og har fortsatt stor betydning for samisk organisasjonsliv og same- og urfolkspolitikk både i et nasjonalt, nordisk og internasjonalt perspektiv, sier Valle.

 

Du kan lese mer om Rovaniemi deklarasjonen her