I en reportasje i NRK Sámi Radio beskylder samfunnsforsker Ivar Bjørklund (Universitetet i Tromsø) EDL for å være en rasistisk organisasjon.

Bjørklund uttaler blant annet ”– De andre som også er aktive i debatten, som EDL og Fremskrittspartiet, er folk med islett av smårasistiske synspunkter …”. Videre kommenterer han: ”– Man trenger ikke å være så veldig fantasifull for å se at noe av det som skrives og sies har rasistiske tendenser, sier Bjørklund.”

rasismedebatt.jpg

Helt siden EDL ble grunnlagt har organisasjonen blitt møtt med påstander om rasisme. De som kommer med slike påstander viser ikke til eksempler/hendelser der EDL opptrer rasistisk. Ingen form for dokumentasjon følger beskyldningene.

Dette er en bevisst bakvaskelse av EDL (og Fremskrittspartiet for den del). Man ønsker ikke en debatt innenfor politisk ømfintlige temaer, derfor prøver man heller å diskvalifisere deltakere i debatten ved å tillegge de rasistiske holdninger.

Vi i EDL bruker mye energi på å klargjøre våre holdninger. Vi jobber for å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag. Dette er ikke rasisme! En rasistisk holdning er hvis man mener at folk fra sin egen ”rase” eller folkegruppe er mer verdifulle enn andre, og når man mener at andre ikke er så mye verdt som seg selv. EDL kjemper jo for det motsatte; like rettigheter for folkegruppene i Norge.

Tvert i mot er min påstand at det er diskriminering når man prøver å utestenge EDL fra samfunnsdebatten uten å ha saklig belegg for dette. Det er derfor alvorlig når Ivar Bjørklund kommer med slike påstander. Med sin tittel som samfunnsforsker har han automatisk en viss troverdighet og denne bruker han til å sverte EDL. Han tillegger organisasjonen holdninger han ikke har belegg for. Samtidig bidrar Bjørklund til å skape en fordummende debatt fordi han tar fokuset vekk fra sak.

I saken Bjørklund engasjerer seg i debatterer man hvorvidt reindriften er en samfunnsøkonomisk levedyktig næring. Man kan saktens spørre seg hvordan Bjørklund har klart det kunststykket å trekke rasismebegrepet inn i debatten. For å sitere reportasjen igjen: ”Samfunnsforsker hevder at debatten om hvorvidt reindriftsnæringen har rett til å eksistere i Finnmark preges av rasisme.”

Hvordan kan det være rasistisk å sette spørsmålstegn ved dette? Hvilke rasistiske innspill har kommet i debatten??

Beklager, Bjørklund. Du sier at man ikke trenger å være veldig fantasifull for å se dette. Min fantasi er nok ikke så livlig og velutviklet som din. Derfor må du nok konkretisere dine påstander hvis jeg skal klare å få med meg de uttalte og skrevne rasistiske tendensene.

Med vennlig hilsen
Vidar Thomassen, styremedlem i EDL