tilsammans.jpgVi i styret ønsker å oppfordre våre medlemmer til en dugnadsinnsats  for å verve nye medlemmer. Hvis hvert medlem klarer å verve 2 (eller flere) nye medlemmer kan vi i løpet av kort tid få om lag 1000 nye medlemmer. Se denne pdf-filen som beskriver vår organisasjon og hva vi jobber for i enkle trekk.

På litt over ett år har mer enn 500 personer meldt seg inn i EDL. Dette viser at folk er opptatt av sakene EDL setter søkelyset på. Vi vet samtidig at mange flere sympatiserer med organisasjonen, men de har av ulike grunner ikke meldt seg inn. En av de store utfordringene til EDL er å synliggjøre organisasjonen og våre standpunkter, og gjennom dette verve medlemmer. Vi er avhengig av et høyt medlemstall, både for å vise vår legitimitet i befolkningen, og for å ha slagkraft i politiske spørsmål.

Medlemmene som verves kan registreres på vår nettside og betale inn kontingent over nettbank. Man kan også bestille medlemsgiroer hos EDL. Postboks 2266 – 9507 Alta. Telefon 918 37 913 (Telefontid kl17.00-21.00). E-post: turid@edl.no.

EDL har begrensede økonomiske midler og styret jobber aktivt mot politikere og byråkrater i kommune, fylke og stat for å få økonomisk støtte til arbeidet som gjøres. Så langt har vi ikke lyktes i å få en slik støtte og økonomien begrenser derfor vårt aktivitetsnivå. Det synes allikevel klart at etter hvert som EDL vokser blir det vanskeligere å forbigå organisasjonen i disse prosessene.