EDL er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for etnisk og demokratisk likeverd.

EDL ble opprettet først og fremst som en følge av at finnmarksloven ble vedtatt. Denne loven bryter med prinsippet om etnisk og demokratisk likeverd.

Vi ønsker i å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk og avstammingsrelatert grunnlag. Vi tror på den demokratiske idé om at alle mennesker er politisk likeverdig. Vi mener at etnokratiske ordninger  undergraver og ødelegger demokratiet. (Etnokrati er en styreform hvor politiske- og forvaltningsmessige maktposisjoner i en stat eller et geografisk område innehas av en bestemt etnisk gruppe .)

Finnmarksloven deler befolkningen i to – en samisk og en ikke-samisk befolkning. I finnmarksloven er samene gitt en større politisk verdi enn den øvrige befolkningen. Dette ved at samene har fått større makt og prioritet i forvaltningen av Finnmarkseiendommen, enn den øvrige befolkningen.

Lover tilsvarende finnmarksloven vurderes innført i Troms, Nordland, Trøndelagsfylkene og Hedmark. Skjer det vil etnokratiet bli ytterligere bygd ut i Norge og det etniske og demokratiske likeverdet tilsvarende  undergravd.

EDL arbeider for at samepolitisk motiverte lover og ordninger som undergraver det etniske og demokratiske likeverdet skal bli avviklet.

Vi er  også mot at nye samepolitisk motiverte lover og ordninger som undergraver det etniske og demokratiske likeverdet skal bli innført.