Under årsmøtet i EDL ble medlemstallet diskutert og hvordan vi eventuelt skal rekruttere nye medlemmer. EDL har nå ca. 420 medlemmer. Diskusjonen kom også inn på de mailene som EDL får fra folk som utrykker sympati med organisasjonen og gjerne vil bli medlem, men som av ulike grunner sier at det er nødvendig at medlemslistene er hemmelig og at enkelte av dem er redd for represalier.

Dette har NRK Sámi Radio funnet å kunne bruke for å sverte EDL mest mulig. Vi vil gjøre oppmerksom på at EDL aldri har aktet å bruke dette offentlig, men det var nå engang slik at Silje Moutka og NRK Sámi Radio var tilstede, og det er da også de som har gått offentlig ut og kringkastet dette.

På sidene til NRK kan vi lese følgende: "Medlemmer i organisasjonen for Etnisk Demokratisk Likeverd, EDL, frykter at samiske aktivister kan aksjonere mot organisasjonens medlemmer. Hvem er disse aktivistene og er de farlige?” sitat slutt.

Dette ser EDL på som en meningsløs framstilling. Vi har aldri hørt at aktivister har prøvd å skade verken medlemmer eller styret i EDL. Vi har aldri hatt noen frykt for at ”farlige samiske aktivister” skal aksjonere mot noen av oss.  De mailene som kommer inn til EDL og som utrykker redsel for represalier er ikke skrevet av EDL, men av folk som av ulike grunner har uttrykt sin bekymring for dette. Det er ikke opp til oss å avgjøre hvorvidt dette har relevans eller ikke.

Når NRK Sámi Radio sier at EDL sliter med å rekruttere medlemmer, så er ikke det heller riktig. Til å være en nystartet organisasjon, er vi faktisk stolt av et medlemstall på 420.

NRK Sámi Radio må gjerne fortsette å kringkaste nyheter om EDL og relevante saker, men de bør vel, av hensyn til publikum og ikke minst sin egen integritet, legge vekt på å være saklig og redelig, og ikke misbruke andres tillit, slik EDL føler har skjedd i denne saken. Det kan ikke være EDLs skyld at Sametinget har bidratt til å skape denne type frykt for represalier fra samisk hold, så NRK Sámi Radio bør rette utfordringene i en annen retning enn mot EDL. Forsøket på å stemple EDL som rasistisk er også en represalie. Det er et våpen som ofte blir brukt for å stenge av all sunn samfunnsdebatt.

Med hilsen EDL, Turid Bjørnstrøm og Lars J. Hapalahti