24.04.08 hadde EDL årsmøte i Alta. NSR stilte opp med sin representant, Silje Moutka. Det samme gjorde NRK Sameradio med sine representanter. Silje kom etter at møtet var begynt, og hun gikk ut før den tillyste debatten hadde begynt. I pausen grep hun muligheten til å trekke frem rasismen igjen i en liten debatt på radio og TV – for liksom å klistre EDL. Man kan lure på om Silje hadde invitert NRK Sameradio til EDLs årsmøte? Og man kan lure på hennes motiv for å komme dit. Når hun først kom, burde hun i det minste ha deltatt i debatten – slik at forsamlinga kunne fått førstehånds kunnskap til NSRs standpunkter.

Silje dro også frem de rasistiske brevene i Sør-Varanger, og at EDL ikke hadde tatt avstand fra dem. EDLs vurdering den gang var at EDL har ingenting med dette å gjøre. Ettersom Silje flere ganger har dratt frem vårt ”Likeverd”-standpunkt, så kan jo NSR med sine enorme statlige ressurser jobbe med den type problematikk. For ordens skyld: EDL tar på det sterkeste avstand fra de nevnte brevene og lignende typer ”kommunikasjon” mellom mennesker.

De som deltok på årsmøtet er rystet etter det som ble framsatt i de samiske sendingene etter årsmøtet. Her fikk TV-seerne beskjed om at EDL jobbet mot samiske rettigheter og at årsmøtet vedtok fortsatt jobbing mot de samiske rettighetene. Dette er, for å si det pent, en fordreining av det som var sagt under årsmøtet.

EDL presiserte under årsmøtet at vi jobbet for like rettigheter for alle.

Sametingets legitimitet:

Stemmefordeling til Sameting og Storting i Finnmark ved valget i 2005.

Valgkretser

Sametinget

Stortinget

Samisk del

Sør-Varanger, Vardø, Vadsø, Nesseby, Båtsfjord

782

11091

7,0 %

Tana, Gamvik, Berlevåg

721

2760

26,1 %

Porsanger, Måsøy, Nordkapp, Lebesby

706

5360

13,1 %

Alta, Hammerfest, Loppa, Hasvik, Kvalsund

896

15049

5,9 %

Karasjok

1 024

1409

72,6 %

Kautokeino

1 115

1378

80,9 %

Hele Finnmark

5244

37047

14,1 %

Sametingets har i Finnmark en legitimitet i befolkningen på 14,1 %. Dette er den andel av stemmene gitt ved siste Stortingsvalg og det samtidige Sametingsvalg. Over de 6 stemmekretser i Sametingets valgordning er legitimiteten slik tabellen over viser.

Dette gir grunnlag for den slutning at Sametinget ikke har mandat til å treffe politiske beslutninger på vegne av Finnmarks befolkning i sin alminnelighet, og spesielt ikke på vegne av befolkningen i de kystnære kommuner. Det mandat som Sametinget har i dag bryter med folks forståelse av sine rettigheter i et demokratisk styrt felleskap. Politiske rettigheter som skiller naboer føles urettferdig for de fleste. Likeverd er en rett gitt alle mennesker. Brudd på denne retten er derfor et brudd på menneskerett og en nedverdigelse av enkeltmennesker..

I Altaposten og FD 28.04.08 prøver Silje Muotka og Aili Keskitalo  å fortelle oss at Sametingets politikk og FeFos folkemøter og ”grønne midler” er  det samme som et sunt demokrati. Vi har lært noe annet. Demokratiets legitimitet står som et av fundamentene for all politikk. Det betyr folkestyre. I moderne betydning, et offentlig styreorgan valgt av folket – for folket og med legitimitet i folket. Enhver politisk institusjon skal ha legitimitet i befolkningen. Uten aksept fra de som blir styrt vil politiske institusjoner mislykkes. Tabellen over skulle vel vise helt klart at i Finnmark er demokratiet i stor ubalanse. Derfor vil EDL fortsatt jobbe for like rettigheter for alle.

EDL v/Turid Bjørnstrøm