I en artikkel i FD kritiserer Aili Keskitalo EDLs annonsekampanje og beskylder EDL for å spre samefrykt.fd_samefrykt.jpg

Keskitalo sier blant annet: "I annonseteksten står det at respekt for ulike kulturer er avgjørende for en fortsatt fredelig sameksistens i Finnmark. Videre heter det at Sametinget forlanger at de skal ha avgjørende innflytelse på naturressursene i fylket. Og det er den siste setningen som får Keskitalo til å se rødt"

"– Sametinget framstilles som trusselen i fylket, og det er feil. Som sametingspolitiker føler jeg meg forulempet av dette, sier Keskitalo." 

Leder i EDL, Lars Hapalathi avviser kritikken og sier følgende til FD:" – Formålet med annonsekampanjen er å spre kunnskap om EDL og arbeidet vårt. Dette har ingenting med samefrykt å gjøre. Det som opprører meg er politikken Sametinget fører. Derfor blir jeg veldig oppgitt over det hun sier, for det er feil."

Honningsvågdeklarasjonen er et godt eksempel på de krav Sametinget og de samiske organisasjonene kommer med. Blant annet sier de følgende i deklarasjonen: "Samene skal selv forvalte sine umistelige historiske rettigheter til egne land- og havområder og naturressurser …" Les mer om deklarasjonen her.

Les om kritikken i FD og i Altaposten.