finnmark_kart.pngKommentar: EDL v/styreleder Lars J. Hapalahti

Justisminister Knut Storberget utnevnte medlemmer til Finnmarkskommisjonen sist fredag. Han gjør det kunststykket å utnevne en kommisjon som ikke vil ha legitimitet og tillit i det store flertall av Finnmarks befolkning. Når man ser på viktigheten til kommisjonens arbeid, er det derfor svært synd at Justisministeren har latt seg presse av Sametinget i denne saken.

Bortsett fra Carstein Smith er vel Jon Gauslaa den som oppfattes som mest inhabil til å være leder av Finnmarkskommisjonen. Kommisjonens oppgave er også å mekle i de saker hvor det helt sikkert vil oppstå uenighet, og da er det forstemmende å se at kommisjonen har ei pro-samisk overvekt – mot demokratiet. Selv om Sametinget tror og mener at Finnmarkskommisjonen skal være kun et samisk anliggende, må det ikke feste seg ei oppfatning hos folk at det faktisk er slik. Den er i høyeste grad et organ for hele befolkninga. Og den vil bli viktig for alle finnmarkinger.

Derfor er det skuffende å se at statsråden fortsatt ikke har oppfattet de demokratiske poengene i saken.