Kommentar: Jarl Hellesvik

Fefo -styret har nå hatt et møte med en bergverksbedrift angående mulig gruvedrift i Kvalsund kommune. Reindrifta og Sametinget ble innkalt til dette møtet. Ingen andre. Ikke Kvalsund kommune og ikke Fylketinget. Men Fefo-styret følger bare loven. I retningslinjer for endret bruk av utmarka i Finnmark – vedtatt av Sametinget – heter det at utmarka "skal forvaltes på samenes egne premisser". En mulig gruvedrift i Kvalsund vil være "endret bruk av utmark" og dette skal jo skje på samenes egne premisser, så hvorfor innkalle andre berørte parter da? De er jo irrelevante i forhold til lovens bestemmelser…

"At et møte om gruvedrift i Kvalsund holdes i Kautokeino forklarer FeFo med at de primært ivaretar de samiske interessene. Kvalsund kan snakke med gruveselskapet selv." Les hele artikkelen her .