Finnmark Dagblad: «Midt blant deltakerne på en konferanse om samisk medbestemmelse, satt leder Lars Hapalathi fra EDL (Etnisk og Demokratisk Likeverd)».

Les hele artikkelen i denne pdf-filen.

Etter at artikkelen var publisert leverte vi følgende anmodning til FD om korreksjon: Hei FD! EDL takker FD for at dere var interessert i å belyse våre standpunkter på den samiske konferansen denne uka – men samtidig må vi få lov å korrigere teksten på et meget vesentlig punkt: Konferansen bar navnet Sami Self-Determination (samisk selv-bestemmelse) og ikke slik FD skrev på onsdag, samisk med-bestemmelse. Det er himmelvid forskjell på de to uttrykkene, og på vegne av EDL vil jeg herved bidra til å avlive myten om at vi motarbeider samisk medbestemmelse, hvilket de har på lik linje med alle oss andre. Samisk selv-bestemmelse på bekostning av oss andre er vi derimot uforsonlig uenig i. EDL anmoder om at dette rettes opp redaksjonelt.
samisk_medbestemmelse.jpg