Av Jarl Hellesvik, Hammerfest

En meget stor del av befolkningen som bor i Finnmark, er etterkommere av personer som har innvandret til Finnmark. Dette gjelder helt fram til i dag. Ut – og innvandring har alltid forekommet, også til og fra Indre-Finnmark.

Noen eksempler på slektsnavn fra Indre-Finnmark kan illustrere dette:

  • Bær.: Dette er en tysk slekt tilbake til Berlin til Otto den rike og Anders de Ber/Bjørn. Denne slekten kom til Sør-Vestlandet før 1700 fordi de mistet mye av sine rikdommer i Tyskland pga krig. De kom også til Nord-Østerdalen og videre nordover til Kautokeino og Karasjok.
  • Eira/Era: Navnet finner vi i Enontekiø ca 1770
  • Gaup/Gaupi: Finner vi ca 1701 i Kemi. Denne slekten er beskrevet i en tysk slektsbok og de kommer fra Ungarn.
  • Hetta :Dette er en gammel svensk birkarl/handelsmann – slekt fra Sveige som vi sporer tilbake til Sverige til ca 1400
  • Kemi: Kvener fra Karelen
  • Ravna/ Raunala: Fra Enontekiø. Stedsnavn
  • Trosten: Fins som slektsnavn i de baltiske stater i dag. Slekten kom til Enontekis ca 1750 og het da Songamoutka.

Slik kan man fortsette og vil finne, at en mengde slektsnavn stammer fra forskjellige deler av Europa. Etterkommerne av disse(og andre) innvandrere, ble naturlig nok assimilert inn i miljøet de vokste opp i og ble samer dersom de vokste opp på steder der den samiske kulturen var dominerende. Genene skiftet bokstavelig talt etnisk tilhørighet.

En del etterkommere av innvandrere, påberoper seg nå høylydt om å være ”urfolk” i Finnmark. Det kreves nå at de skal tildeles særrettigheter på etnisk grunnlag. I dag skjer inn – og utvandringen til og fra Finnmark mer enn noensinne. Mens det før var innvandring fra endre deler av Europa, kommer innvandringen i dag fra hele verden.

Det er for eksempel ikke uvanlig at en person blant annet i Indre- Finnmark, stifter familie med en innvandrer fra en annen verdensdel, som for eksempel Afrika eller Sør – Øst – Asia.

Dersom vedkommende innvandrer får barn sammen med en fra for eksempel Karasjok, så vil avkommet kunne bli innmeldt i samemanntallet, fordi vedkommende vokste opp i et hjem med samisk som hjemmespråk. Pr. juridisk definisjon er alle som står i samemanntallet for ”urfolk” i Finnmark å regne og blir følgelig påropt å ha ”urfolksrettigheter”. Det samme vil gjelde for et kinabarn som blir adoptert til en samisk familie, for eksempel i Karasjok.

Men hvorfor skal for eksempel et barn med genetiske foreldre fra Kina, eller et barn med en genetisk mor fra for eksempel, det sørlige Afrika, ha særrettigheter på etnisk grunnlag, framfor for eksempel, et barn fra et annet sted i Finnmark, som har aner tilbake i Finnmark mange generasjoner bakover, men som ikke kan vise til at det har noen foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre som snakket/snakker samisk som hjemmespråk?

Eksemplet viser det absurde i den situasjonen vi nå er kommet opp i Finnmark. Det sier seg selv at ovenfor den utviklingen som jeg her har beskrevet, vil de særordninger som er opprettet på etnisk grunnlag, være nødt til å bli avviklet om en stund.

Da jeg var barn, ble jeg lært opp i at ovenfor Den Allmektige er vi alle like mye verdt. Da jeg var ungdom, ble jeg lært opp i at ovenfor den demokratiske ide er vi alle like mye politisk verdt. Denne lærdommen har jeg slettes ikke tenkt å glemme…..