urfolksavgift.jpg Regjeringen tar sikte på å fremme forslag til ny lov om urfolksvederlag eller urfolksavgift for Stortinget i løpet av 2008, forteller NRK.no. For Samtingets president, Egil Olli, er det utenkelig at andre enn Sametinget skal kunne disponere en slik avgift.

EDLs kommentar: Denne saken er et klassisk eksempel på hva EDL hele tida har forsøkt å synliggjøre gjennom sin aktivitet. Her har Sametinget i full hemmelighet forhandlet med departementet uten at noen andre er informert. Det er jo nettopp dette vi flere ganger har påpekt som uholdbart i den konsultasjonsordninga som Sametinget har fått presset igjennom – og etter hvert fått lovfestet skal kunne være unntatt fra offentlighet. I den reviderte Offentlighetslovens §19 er dette hemmeligholdet lovfestet. Den trådte ikraft for 3 dager siden!

Til selve saken kan vi si at den er helt i tråd med Honningsvågdeklarasjonen som flere av de samiske hovedorganisasjonene enstemmig og uten merknader har ratifisert. Var det noen som trodde at den nevnte deklarasjonen bare var tomt prat? Den kan leses i sin helhet her . NSR har i flere sammenhenger denne høsten forsøkt å avdramatisere betydningen av Honningsvågdeklarasjonen, ved å si at de «ikke skal ha noen rettigheter fremfor andre». Denne saken viser vel i all sin motbydelighet at NSR har en helt annen agenda enn de ønsker å vise utad.