liteliv_fefo.jpg I et oppslag i NRK sameradioen om manglende oppslutning om folkemøter arrangert av Finnmarkseiendommen (FeFo), sier styremedlem P.A. Bær at ” EDL er rett og slett en organisasjon som jobber for at FeFo ikke skal ha livets rett”. Dette er ikke riktig.

EDL er tilhenger av at utmarksområder som det her er snakk om forvaltes av et lokalt selskap som FeFo, men er uenig i den styringsmodell som er valgt for FeFo. EDL er for øvrig også dypt uenig i flere punkter i de særskilte ”retningslinjene til endret bruk av utmark” som Sametinget både har utarbeidet med bakgrunn i Finnmarksloven, og som de også har vetorett til.

EDLs innvending går på to forhold:

  • Styringsmodellen resulterer i et styre som ikke har demokratisk legitimitet i fylkets befolkning.
  • Styringsmodellen mangler årsmøte/generalforsamling. Folks mulighet til en mer direkte innvirkning på FeFo-styret er innskrenket til valgene på Fylkesting og Sameting.

Det første punkt er et resultat av at styret er politisk sammensatt ut fra ideen om at Sametinget og Fylkestinget skulle være likt representert på tross av at den samiske del av Finnmarks befolkning er vesentlig mindre enn den ikke-samiske del (ca 10/90). EDL finner dette demokratisk nedverdigende og diskriminerende og mener at Finnmarksloven innenfor sitt virkefelt har gjort flertallet av befolkningen til husmenn. Var det noen som snakket om å bli herre i eget hus?

At FeFo mangler årsmøte/generalforsamling betyr at man ikke har et overordnet representativt organ som årlig, og på demokratisk vis, kan uttale seg om virksomheten og velge styret. Et styre uten disse funksjoner er en anakronisme i norsk selskapsledelse. EDL mener at FeFo burde vært organisert som et interkommunalt andelsselskap med andelsfordeling ut fra kommunenes geografiske størrelse og folketall. Selskapet burde stort sett kunne virke som et aksjeselskap, men med landsdekkende statutter vedtatt av Stortinget. En skisse til en slik styringsmodell er nærmere beskrevet på EDLs hjemmesider. (Styringsmodell ).

Det er grunn til å bekymre seg over at folk i Finnmark ikke anser FeFo å være folkets eget selskap, men mer en lokal variant av et gammelt adelsvelde. EDLs meningsmåling i september viste at kun 2 % av befolkningen var tilfreds med Finnmarksloven. Dette er trolig et signal om at dagens FeFo har dårlige utsikter til å oppnå befolkningens lojalitet. Konsekvensene av dette er meget alvorlige.

Når man ser at folk ikke kommer til folkemøter som FeFo avholder, kan kanskje forklaringen være at man deltar ikke gladelig på folkemøter til en organisasjon hvor en er fratatt sitt demokratiske likeverd.

Samerettsutvalget II sin utredning (1400 sider!!) legges frem mandag 3. desember. Da vil nok sannsynligvis spesialkonstruksjonen ”Hålogalandseiendommen” se dagens lys. Den er sannsynligvis bygd over samme lest som Finnmarkseiendommen, og den vil i så fall ha enda mindre legitimitet i folket. Det er vel på tide å våkne opp, folkens?

Av Lars Hapalahti, styreleder EDL