Av Jarl Hellesvik

Det er nå blitt kjent at en tysker uten samiske aner står i samemanntallet.  Selv sier han at han har meldt seg inn fordi han føler seg som same. Det har i de siste årene vært en viss økning i oppslutningen om samemanntallet i ytre strøk av Finnmark, mens oppslutningen har stagnert i indre strøk.

Jeg har spurt en rekke av de i ytre strøk som jeg veit har meldt seg inn, om de føler seg som same. Jeg har ikke fått et bekreftende svar fra en eneste av dem. Den forklaringen alle har gitt, er at de har meldt seg inn for å støtte sitt parti som stiller til valg til Sametinget, for på denne måten vil de være med på å bekjempe den etnisk, sjåvinistiske politikken som blir ført av Sametinget.

De bekrefter på denne måten det forholdet at selv om en person har samiske aner så trenger ikke vedkommende selv å tilhøre den etniske gruppen som blir omtalt og definert som samer. Genene har bokstavelig talt skiftet etnisk tilhørighet…..

Og så langt som jeg har kunnet registrere, tilhører alle disse personene den norske, vestlige, urbane sfære i sjel og sinn.

Så langt har de nevnte personer langt fra lykkes i sitt formål.  Derimot har de med sin innmelding vært med på å øke legitimiteten til Sametinget og dermed gitt de sjåvinistiske krav som blir reist derfra større tyngde. Man må dermed oppsummere at de har oppnådd det stikk motsatte av det som er deres uttalte hensikt.

For det er uten tvil slik at Sametinget framstiller dette, ovenfor uvitende og godtroende folk, byråkrater og politikere sørpå, som om dette er et bevis på at det er en økende oppslutning i Finnmark om den sjåvinistiske politikken som Sametinget fører.

Derfor har jeg latt være å melde meg inn i samemanntallet…..