Av Knut Skog, (pensjonær)

Må få gi honnør og min fulle tilslutning til bladet Nordlys’ leder Farlig snillisme den 22.10. d.å. Når debatt og opposisjon betyr besværlig motstand er øredøvende taushet et ofte benyttet virkemiddel. Det skader respekten for politisk arbeid. Som kjent er fortielse også et karakteristisk trekk på den samepolitiske arena slik lederen påpeker.

Når organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd (EDL) sto frem i Alta  i vår, la ledende arbeiderpartipolitikere i Finnmark (Alf E. Jakobsen og Erling Fløtten) ansiktet i alvorlige folder og uttrykte bekymring for at EDL ville bidra til hets mot samene. Holdningen er typisk snillisme. Det er mange som setter et spørsmålstegn ved den rådende fremstilling av samenes lidelseshistorie og deres særlige berettigelse, sist nedfelt i Finnmarksloven. Søker en å tie i hjel debatten i åpne media oppstår en underskog av holdninger og oppfatninger som i langt høyere grad er skadelige i sin mangel på saklighet. Jeg viser her til den hete som råder på debattforumet http://nordlyspuls.no/-/bulletin/show/20382_ballo-samene-diskriminerer-oss etter O. G. Ballos uttalelser om NSR som ekstrem nasjonalistisk organisasjon. 

En spørreundersøkelse i Finnmark vedrørende Finnmarksloven som ble gjort i begynnelsen av september i år, viste at kun 2 % av de spurte så seg tilfreds med loven. Dette oppsiktsvekkende forhold er forbigått ubemerket. Her er det ikke passende med debatt og oppmerksomhet.
 
Den sikreste vei mot politisk forfall er målbevist taushet.