EDL har fått Polarfakta til å gjennomføre en profesjonell meningsmåling om Finnmarksloven og problemstillinger knyttet til innføringen av loven, blant befolkningen i Finnmark. (Se vedlegg).

Resultatet av meningsmålingen viser at et overveldende flertall av de spurte (68 %) mener at loven er negativ for befolkningen i Finnmark og at et svært lite antall (2 %) mener at loven har vært positiv. (Se illustrasjonen under). Tallene i undersøkelsen viser også at det er en nøyaktig like liten andel av befolkningen i innlandet av fylket som ved kysten som er positiv til loven (2 %).

graf1.jpg

Tallene viser at en betydelig mindre andel av befolkningen i Finnmark, enn de som bor i Finnmark og som samtidig står i samemanntallet, er for loven.

Slikt må kalles oppsiktsvekkende.

Meningsmålingen viser også at for en betydelig andel av befolkningen har finnmarksloven en betydning for hvilket parti folk i Finnmark vil stemme på (38 % ved kysten 17 % i innlandet og 27 % i hele fylket).

Da det ble samlet inn 11500 underskrifter i Finnmark mot forslaget til finnmarkslov, ble den store motstanden som da åpenbarte seg, forklart av tilhengerne av lovforslaget med at årsaken til dette var feilinformasjon, negativ agitasjon, uvitenhet og usikkerhet knyttet til loven. Det ble også hevdet at når den rette informasjonen ble formidlet til befolkningen og når resultatet av loven hadde fått virket en stund, så ville nok stemningen snu.

Etter at loven ble innført, er det blitt formidlet to informasjonshefter fra det offentlige om loven til alle husstander i Finnmark. Loven har fått virke i to år og har dermed hatt god nok tid til å overbevise en skeptisk og motvillig befolkning i Finnmark om at de tok feil.

Meningsmålingen viser at så har ikke skjedd.

Meningsmålingen viser for all verden at innføringen av finnmarksloven var og er et overgrep mot viljen til det overveldende flertallet av den befolkningen som loven gjelder for. Det fantes nesten ikke og finnes fortsatt nesten ikke oppslutning om loven i Finnmark.

Last ned hele meningsmålingen i pdf-format her
Alta 7. september 2007

Med hilsen
EDL, Lars J. Hapalahti
Styreleder

For ytterligere kommentarer. Ring meg på telefon 950 68 353. Jeg er tilgjengelig mellom 0900 og 1000 samt etter kl 1200.