Av Jarl Hellesvik

Sametingets retningslinjer for vurdering av samiske hensyn ved endret bruk av utmark i Finnmark er nå vedtatt og godkjent av Regjeringen.

retningslinjer.jpg

I formålsparagrafen (§1) heter det blant annet at ”Retningslinjenes formål er… å sikre en bærekraftig bruk og forvaltning av dette naturgrunnlaget på samenes egne premisser”.

Er det fortsatt noen som påstår at finnmarksloven er en etnisk nøytral lov?

Les mer om Finnmarkslovens retningslinjer 2007