– Eierrådigheten overføres fra Statskog til Hålogalandsallmenningen. Det er et stort flertall i samerettsutvalget som går inn for dette. Jeg kan vel si så mye at jeg tilhører dette flertallet, sier Jon Gauslaa til NRK Sámi Radio.

ut_med_statsskog.jpg

Innstillingen fra samerettsutvalget skal etter planen legges fram 1. november i år, men konklusjonene til utvalget er i stor grad klare allerede.

I reportasjen fra NRK Sámi Radio hevder Gauslaa at det eksisterer en misnøye med Statsskog og at det fra lokalt hold er et sterkt ønske om en ny forvaltning.

NSR melder på sine nettsider at de ønsker en saklig debatt om rettighetsforholdene. Dette er snakk om å anerkjenne eksisterende rettigheter, sier NSR i sin uttalelse. Forøvrig så mener NSR at de rettighets- og forvaltningsmessige prinsippene som ligger til grunn for Finnmarkseiendommen også må kunne ligge til grunn for områdene utenfor Finnmark. Les hele uttalelsen fra NSR.

Les mer…