av Jarl Hellesvik, Hammerfest

I fjor vedtok Stortinget en revisjon av lov om offentlighet i forvaltningen. Det ble da nedfelt i loven at referatene/protokollene fra konsultasjoner mellom Sametinget og Regjeringen kunne bli unntatt offentlighet.

velbekomme.png

I forbindelse med forbehandlingen av dette lovforslaget, påpekte jeg at dette i praksis ville føre til et hemmelig diplomati, mellom to sentralmakter (Sametingsrådet i Karasjok og Regjeringen i Oslo).

I forbindelse med revisjon av plan – og bygningsloven, har det vært flere såkalte konsultasjoner mellom Sametingsrådet og Regjeringen. Protokollene fra disse konsultasjonene, eller rettere sagt forhandlingene, har vært unntatt offentlighet. Og protokollene ville nok fortsatt vært ukjente, dersom ikke Sametingsrådet hadde valgt å offentliggjøre resultatet av forhandlingene i en redegjørelse til Sametinget, i forbindelse med Sametingets siste plenumssamling, nå i slutten av mai måned.

I sluttprotokollen fra nevnte forhandlinger, om innholdet i den fremtidige plan – og bygningsloven, går det fram at Sametinget er blitt enig med Regjeringen om at det skal fremmes et lovforslag som blant annet gir Sametinget innsigelsesrett til saker som går inn under plan- og bygningsloven. I sin praktiske konsekvens vil dette føre til at kommunene vil kunne bli satt på gangen, i en rekke plan- og bygningssaker hvor Sametinget kommer med innsigelser.

Kommunene, som er den mest berørte part i saken blir verken orientert eller gitt anledning til å si sin mening.

Kommunepolitikere og kommunebyråkrater rundt omkring i landet får nå smake en skje av den medisinen som deres partikollegaer på Stortinget har skrevet ut.

Vel bekomme!