hellesvik_debatt.jpg
Vi har lagt ut et klipp fra folkemøtet der Jarl Hellesvik kommenterer Fleichers arbeid med Finnmarksloven. Han retter samtidig et spørsmål til Fleicher angående alders tids bruk, om bruk av utmark kan føre til eiendomsrett.

Vi jobber med å digitalisere en del av det filmmaterialet som ble tatt opp under folkemøtet 10. mai. En del materiale vil bli lagt ut på nettsiden slik at de som ønsker det kan se dette nå i ettertid.

Se klipp
Lars Hapalathi innleder til møtet. Han forteller litt om EDL, hva som er vår agenda, og han sier litt om hva som skjer framover. (13 MB)
Se klipp
Knut Skog snakker om FLs styringsmodell og viser EDLs forslag til forvaltningsmodell for utmark (22 MB).
Se klipp
Jarl Hellesvik kommenterer Fleichers arbeid med Finnmarksloven. Han retter samtidig et spørsmål til Fleicher angående alders tids bruk, om bruk av utmark kan føre til eiendomsrett.(10 MB).