EDL er stiftet fot å bidra til at Finnmarksloven (FL) revideres og endres som grunnlag for lokal forvaltning av tidligere statsgrunn i landet. To forhold ligger bak dette kravet: FLs styringsmodell og FLs §3 som angir at ILO 169 konvensjonen er overordnet FL.

Vedlagte pdf-fil tar opp styringsmodellen og skisserer et alternativ basert på en nasjonal lov. Last ned pdf-filen.