Mange som kontakter EDL er usikker på om de bør melde seg inn. Hvis du er usikker, spør deg selv følgende 3 spørsmål:

  1. Er du enig i at samene ikke bør ha særrettigheter til land og vann i Finnmark, og ellers i Norge?
  2. I Finnmark i dag teller en samisk stemme rundt 7 ganger mer enn en norsk stemme hvis vi ser på sammensetningen av styret i Finnmarkseiendommen. Synes du dette er urettferdig?
  3. Bekymrer det deg at det i Finnmarksloven åpnes for privatisering av utmarka i Finnmark?

ImageHvis du svarer bekreftende på disse spørsmålene så er vi organisasjonen for deg. Så enkelt er det. Registrer deg her. Alle våre medlemmer forblir anonyme, ingen medlemslister vil bli offentliggjort. Ta et standpunkt og forsvar dine rettigheter gjennom å støtte oss. Kun ved stor oppslutning av medlemmer kan EDL få politisk makt og legitimitet til å påvirke utviklingen.

Husk: EDL er ikke en rasistisk organisasjon. Vi driver ikke med samehets. Vi representerer ikke et politisk parti. Vår organisasjon representerer medlemmer som har tatt et standpunkt og vi jobber mot et felles mål: Etnisk demokratisk likeverd.