Jarl Hellesvik har skrevet en grundig utredelse der han tar opp to vrangforestillinger som er sterkt utbredt i Norge. Den ene er at samer er urfolk/urbefolkning i Norge. Den andre vrangforestillingen er at ILO-169 er relevant for forholdene i Norge.

Last ned dokumentet