Justisminister Knut Storberget uttalte følgende på åpningen av Rettsvitenskapens dag i Oslo torsdag 26. april:

…Finnmarksloven er et eksempel på hvor rettsvitenskapelig forskning har vært avgjørende. Vi hadde neppe kommet i land på en så god måte, verken når det gjelder innhold eller prosess, om vi ikke hadde brukt både norske og internasjonale forskere som rådgivere, sa han.
Som en kommentar til dette mener vi i EDL at verken prosessen eller innholdet kom i land på en god måte, og det er derfor beklagelig at Storberget har den virkelighetsoppfatningen.