ImageFinnmark Dagblad forteller at «Statsråd Bjarne Håkon Hanssen forventer liv og røre i forbindelse med stortingsmeldingen om samepolitikken.»

Noen av spørsmålene som det settes fokus på i stortingsmeldingen er: Skal Sametinget få større myndighet. Hva skal sametinget få bestemme over i fremtiden? Er tiden moden for å øke Sametingets myndighet?

Les hele artikkelen på FD.