BARDU: Talma sameby vil ikke finne seg å bli behandlet på linje med Bardu Jeger og & Fisk og Villmarkstur. Svensksamene ønsker at den nye nasjonalparken skal styres etter samme modell som Finnmarkseiendommen. Dette kommer fram i en reportasje i lokalavisa Nye Troms. Les hele reportasjen her.