I en artikkel i Finnmark Dagblad blir Sametingets nye retningslinjer for utmark slaktet av Vest-Finnmark regionråd. Punkt for punkt slakter de også Sametingets nye utkast til retningslinjer for endret bruk av utmark. Les hele artikkelen her.