Under finner du pressemeldinger fra Finnmarkseiendommen i pdf-format. Klikk på lenkene for å laste ned og lese pressemeldingene.

10.01.2007 – FeFo sin strategi – foreløpig versjon

04.01.2007 – Ikke bra med mannsdominans i FeFo

21.12.2006 – Vent med søknad om vedteig!

28.11.2006 – Nye regler for forpaktning av lakseelver

03.11.2006 – Takk for finnmarkingenes engasjementet!

30.10.2006 – Tidobler ikke festeavgiften

19.09.2006 – Bør bosatte i Finnmark få lov til å fiske innlandsfisk med garn i
andre kommuner enn sin egen hjemkommune?

12.09.2006 – Finnmarkseiendommen ønsker åpenhet

30.08.2006 – Høring – Forslag til regler for tildeling av lakseplasser

28.08.2006 – Dårlig rypehøst i Finnmark

14.07.2006 – Finnmarkseiendommen sier ja til disper i år