Du finner Finnmarksloven på nettstedet Lovdata.no. Følg denne linken for å se loven i sin helhet.