En stor del av befolkningen i nord har sine aner langt bakover i tid fra sjøfinner, bufinner, fjellfinner, kvener og nordmenn. Befolkningen her er i dag en blanding av alle disse befolkningsgrupper. I tillegg er andre befolkningsgrupper innblandet fra langt tilbake i tiden.

EDL er en tverrpolitisk organisasjon for alle oss som er motstandere av at politisk makt og særrettigheter blir tildelt på etnisk grunnlag. Vi tror på den demokratiske idé om at alle mennesker er politisk likeverdig.

Hensikten med denne organisasjonen er at den gjennom medlemsoppslutning skal synliggjøre motstanden mot at politisk makt og særrettigheter tildeles på (blant annet) selvdefinert etnisk grunnlag. Vi skal arbeide for at befolkningens politiske medbestemmelse i utmarksspørsmål ikke reduseres og forfordeles etter etniske kriterier.

I Finnmark har Finnmarksloven har delt befolkningen i to grupper basert på etnisk identitet. Den har skapt en demokratisk ulikhet mellom de som manntallsfører seg som samer og den øvrige del av befolkningen. Den er konfliktskapende og meget uheldig.

Lover tilsvarende Finnmarksloven vurderes innført i Troms, Nordland, Trøndelagsfylkene og Hedmark.