Vedlagte link peker til Jarl Hellesviks brev til Finnmark Fylkeskommune angående "Anmodning om henvendelse til jussprofessor Carl August Fleischer"

I brevet står det blant annet:

"Et flertall i Finnmark Fylkeskommune anbefalte at finnmarksloven skulle bli vedtatt. Det ble i denne sammenhengen bedyret fra representanter for dette flertallet i fylkeskommunen at loven ikke ville føre til en privatisering av utmarka i Finnmark. Finnmark Fylkeskommune er derfor politisk forpliktet til å gjøre det som er mulig for å forhindre at en omfattende privatisering blir konsekvensen av loven."

Trykk her for å åpne en pdf-fil av brevet i sin helhet.