• Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Samepolitiske utfordringer
  • Raseskillepolitikk?

Samene i Norge har i nyere tid oppvist en markant holdning til egen identitet og politikk. På en rekke områder innen vitenskap og kultur har de inntatt fremstående posisjoner.

Read More

Til Finnmarkeiendommens styre så teller stemmene til de som er av samisk avstamning 6 ganger mer enn en norsk stemme.

Read More

Støtt oss

Organisasjonsnummer: 991097058. Hvis du vil støtte organisasjonen med et økonomiske bidrag så kan bidraget innbetales til konto 4901 14 41202.

Sammensurium av Eskil Johansen

faksimile eskildjohansenHvordan Eskild Johansen har resonert seg frem til sine påstander om at Kystpartiet i Finnmark har vært med på å bygge opp EDL er ett mysterium. Det minner heller om et dårlig forsøk på oppmerksomhet enn politisk virksomhet. At mennesker med forskjellig bakgrunn er medlem av forskjellige organisasjoner er for de fleste en naturlig ting men ikke for Eskil Johansen. Hva betyr i såfall odret demokrati for Johansen. Påstander om at EDL står for rasistiske holdninger er både oppsiktsvekkende og ikke minst en særlig krenkende uttalelse. Som Politiker og med interesse for samisk politikk burde den samme Fylkessekretæren sette seg bedre inn i arbeidet og ideologien Etnisk og Demokratisk likeverd står for.

 

Det er for de aller fleste kjent at demokratiets prinsipper og menneskers ( allmeningens) likerett er noe EDL jobber for. Segregering av sammfunnsordninger basert på etnisistet er eksempler på saker EDL  ikke ønsker. Om Eskil Johansen hadde tatt tiden til å innhente og resonere over publiserte artikkler og dokumenter fra EDLs hjemmeside hadde han kanskje oppdaget noe nytt, eller kanskje ikke det var tanken i utganspunktet heller.

Nettansvarlig Trond Olsen