Vårt styre

Styresammensetning (etter valget  27.05.19

Leder: Jarl T. Hellesvik, Hammerfest

Styremedlem: Karl Wilhelm Sirkka, Tromsø

Styremedelm: Jan Heitmann, Alta

Styremedlem: Ivar P. Muniz, Oslo

Styremedlem: Turid Bjørnstrøm, Alta

Styremedlem : Kjell B. Mortensen, Tromsø

 

Varamedlemmer:

Mats Albinson, Hammerfest