Kort om oss

Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd i Norge. Vårt formål er å få avviklet samepolitiske lover og ordninger som undergraver dette likeverdet, samt å motarbeide planer om å innføre flere slike lover og ordninger. 

Vi arbeider for at innholdet i «FNs konvensjon mot alle former for rasediskriminering», skal legges til grunn også innen samepolitikken.

 Bli medlem: Du kan bli medlem ved å betale inn 200 kr i medlemskontingent til vårt bankkontonummer som er 4901 14 41202.