• Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Rapporter, brev og notater

Tittel Skribent Treff
Sametingets formelle stilling og budsjettprosedyrer Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4326
Stortingets dokumentsamling vedr. Finnmarksloven Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4302
Brev fra Hellesvik til Finnmark Fylkeskommune Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4205