• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Rapporter, brev og notater

Tittel Skribent Treff
Til Næringskomiteen Skrevet av Trond Olsen Treff: 3776
Samemanntallet Skrevet av Trond Olsen Treff: 3111
Svarbrev til statsråd Rigmor Aasrud Skrevet av Trond Olsen Treff: 3071
Svarbrev fra Statsråd Aasrud Skrevet av Trond Olsen Treff: 3053
Brev til fornyings og adm departementet Skrevet av Trond Olsen Treff: 3007
Innspill til reinbeitekonvensjon Skrevet av Trond Olsen Treff: 3002
EDLs årsberetning for 2007 Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4653
Utredning, ILO og urfolk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4856
EDLs forslag til forvaltningsmodell for utmark Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5127
Europarådets kommentarer til norsk minoritetspolitikk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5318