• Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Rapporter, brev og notater

Tittel Skribent Treff
Til Næringskomiteen Skrevet av Trond Olsen Treff: 3120
Samemanntallet Skrevet av Trond Olsen Treff: 2506
Svarbrev til statsråd Rigmor Aasrud Skrevet av Trond Olsen Treff: 2543
Svarbrev fra Statsråd Aasrud Skrevet av Trond Olsen Treff: 2530
Brev til fornyings og adm departementet Skrevet av Trond Olsen Treff: 2488
Innspill til reinbeitekonvensjon Skrevet av Trond Olsen Treff: 2466
EDLs årsberetning for 2007 Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4089
Utredning, ILO og urfolk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4232
EDLs forslag til forvaltningsmodell for utmark Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4571
Europarådets kommentarer til norsk minoritetspolitikk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4760