• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Rapporter, brev og notater

Tittel Skribent Treff
Til Næringskomiteen Skrevet av Trond Olsen Treff: 3356
Samemanntallet Skrevet av Trond Olsen Treff: 2729
Svarbrev til statsråd Rigmor Aasrud Skrevet av Trond Olsen Treff: 2735
Svarbrev fra Statsråd Aasrud Skrevet av Trond Olsen Treff: 2735
Brev til fornyings og adm departementet Skrevet av Trond Olsen Treff: 2693
Innspill til reinbeitekonvensjon Skrevet av Trond Olsen Treff: 2660
EDLs årsberetning for 2007 Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4289
Utredning, ILO og urfolk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4447
EDLs forslag til forvaltningsmodell for utmark Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4765
Europarådets kommentarer til norsk minoritetspolitikk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4958