• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Rapporter, brev og notater

Tittel Skribent Treff
Til Næringskomiteen Skrevet av Trond Olsen Treff: 3888
Samemanntallet Skrevet av Trond Olsen Treff: 3193
Svarbrev til statsråd Rigmor Aasrud Skrevet av Trond Olsen Treff: 3154
Svarbrev fra Statsråd Aasrud Skrevet av Trond Olsen Treff: 3127
Brev til fornyings og adm departementet Skrevet av Trond Olsen Treff: 3085
Innspill til reinbeitekonvensjon Skrevet av Trond Olsen Treff: 3079
EDLs årsberetning for 2007 Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4737
Utredning, ILO og urfolk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4935
EDLs forslag til forvaltningsmodell for utmark Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5217
Europarådets kommentarer til norsk minoritetspolitikk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5409