• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Rapporter, brev og notater

Tittel Skribent Treff
Til Næringskomiteen Skrevet av Trond Olsen Treff: 4134
Samemanntallet Skrevet av Trond Olsen Treff: 3403
Svarbrev til statsråd Rigmor Aasrud Skrevet av Trond Olsen Treff: 3369
Svarbrev fra Statsråd Aasrud Skrevet av Trond Olsen Treff: 3346
Brev til fornyings og adm departementet Skrevet av Trond Olsen Treff: 3275
Innspill til reinbeitekonvensjon Skrevet av Trond Olsen Treff: 3308
EDLs årsberetning for 2007 Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 4948
Utredning, ILO og urfolk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5151
EDLs forslag til forvaltningsmodell for utmark Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5430
Europarådets kommentarer til norsk minoritetspolitikk Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 5618