• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Årsmøte Skrevet av Trond Olsen Treff: 2366
Samisk politikk og rettigheter Skrevet av Trond Olsen Treff: 3415
Alta-konflikten - 31 år etter Skrevet av Trond Olsen Treff: 2661
Fjordfiske - ingen særrett Skrevet av Trond Olsen Treff: 2621
Tilsvar til uttalelse fra Samisk Programråd Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 2121
Søkte hackere på Facebook Skrevet av Trond Olsen Treff: 2124
Etnifiseringen av norsk forvaltning fortsetter Skrevet av Trond Olsen Treff: 1931
Forum fjernet Skrevet av Trond Olsen Treff: 1538
Skånland kommune og Edl`s brev Skrevet av Trond Olsen Treff: 1637
Avstammingsmanntall og Eva Josefsen Skrevet av Trond Olsen Treff: 1601