• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Avstammingsmanntall og Eva Josefsen Skrevet av Trond Olsen Treff: 1486
Finnmarksloven en etnisk basert lov Skrevet av Trond Olsen Treff: 1524
Det bør reises en bred debatt her i landet Skrevet av Trond Olsen Treff: 1647
Vern av urbefolkninger Skrevet av Trond Olsen Treff: 1756
Stryk for Olli Skrevet av Trond Olsen Treff: 1776
Debatten redaksjonen i NRK 1 Skrevet av Trond Olsen Treff: 1676
Samerettsutvalgets uttalelse om ILO-Konvensjon nr.107 Skrevet av Trond Olsen Treff: 1572
Magnhild Mathisen, lederen av Arbeiderpartiets samepolitiske råd Skrevet av Trond Olsen Treff: 1620
Til kommunal og forvaltningskomiteen Skrevet av Trond Olsen Treff: 1344
Fra drapstrusler til filmpris Skrevet av Trond Olsen Treff: 1444