• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Søkte hackere på Facebook Skrevet av Trond Olsen Treff: 2070
Etnifiseringen av norsk forvaltning fortsetter Skrevet av Trond Olsen Treff: 1879
Forum fjernet Skrevet av Trond Olsen Treff: 1491
Skånland kommune og Edl`s brev Skrevet av Trond Olsen Treff: 1583
Avstammingsmanntall og Eva Josefsen Skrevet av Trond Olsen Treff: 1539
Finnmarksloven en etnisk basert lov Skrevet av Trond Olsen Treff: 1574
Det bør reises en bred debatt her i landet Skrevet av Trond Olsen Treff: 1697
Vern av urbefolkninger Skrevet av Trond Olsen Treff: 1803
Stryk for Olli Skrevet av Trond Olsen Treff: 1854
Debatten redaksjonen i NRK 1 Skrevet av Trond Olsen Treff: 1729