• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Grunnlovsendring Skrevet av EDL administrator Treff: 2837
URFOLK INN I GRUNNLOVEN Skrevet av EDL administrator Treff: 2022
Holder ikke med en "hemmelig" beklagelse. Skrevet av EDL administrator Treff: 2098
Høyres programkomite tildeler Sametinget mer politisk makt Skrevet av Trond Olsen Treff: 2420
Etnifiseringen av norsk forvaltning Skrevet av EDL administrator Treff: 2233
Rasismeskvetting av fylkessekretær Eskild Johansen Skrevet av Turid Bjørnstrøm Treff: 4717
Sammensurium av Eskil Johansen Skrevet av Trond Olsen Treff: 5211
Om «Endringar i deltakerloven, havrettslova og finnmarksloven Skrevet av Jarl Hellesvik Treff: 2742
Etnifisering av offentlig forvaltning i Norge Skrevet av Trond Olsen Treff: 4951
Vil ILO- konvensjon nr. 169 stoppe kraftlinja? Skrevet av Trond Olsen Treff: 2334