• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Rasismeskvetting av fylkessekretær Eskild Johansen Skrevet av Turid Bjørnstrøm Treff: 4571
Sammensurium av Eskil Johansen Skrevet av Trond Olsen Treff: 5088
Om «Endringar i deltakerloven, havrettslova og finnmarksloven Skrevet av Jarl Hellesvik Treff: 2682
Etnifisering av offentlig forvaltning i Norge Skrevet av Trond Olsen Treff: 4843
Vil ILO- konvensjon nr. 169 stoppe kraftlinja? Skrevet av Trond Olsen Treff: 2273
Årsmøte Skrevet av Trond Olsen Treff: 2303
Samisk politikk og rettigheter Skrevet av Trond Olsen Treff: 3343
Alta-konflikten - 31 år etter Skrevet av Trond Olsen Treff: 2570
Fjordfiske - ingen særrett Skrevet av Trond Olsen Treff: 2550
Tilsvar til uttalelse fra Samisk Programråd Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 2051