• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Kommentarer til Expressens leder Skrevet av Trond Olsen Treff: 2067
Storavisa Expressen om samepolitikk Skrevet av Trond Olsen Treff: 2560
Grunnlovsendring Skrevet av EDL administrator Treff: 2882
URFOLK INN I GRUNNLOVEN Skrevet av EDL administrator Treff: 2055
Holder ikke med en "hemmelig" beklagelse. Skrevet av EDL administrator Treff: 2133
Høyres programkomite tildeler Sametinget mer politisk makt Skrevet av Trond Olsen Treff: 2457
Etnifiseringen av norsk forvaltning Skrevet av EDL administrator Treff: 2263
Rasismeskvetting av fylkessekretær Eskild Johansen Skrevet av Turid Bjørnstrøm Treff: 4792
Sammensurium av Eskil Johansen Skrevet av Trond Olsen Treff: 5295
Om «Endringar i deltakerloven, havrettslova og finnmarksloven Skrevet av Jarl Hellesvik Treff: 2778