• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Vil ILO- konvensjon nr. 169 stoppe kraftlinja? Skrevet av Trond Olsen Treff: 2213
Årsmøte Skrevet av Trond Olsen Treff: 2239
Samisk politikk og rettigheter Skrevet av Trond Olsen Treff: 3272
Alta-konflikten - 31 år etter Skrevet av Trond Olsen Treff: 2485
Fjordfiske - ingen særrett Skrevet av Trond Olsen Treff: 2474
Tilsvar til uttalelse fra Samisk Programråd Skrevet av Vidar Thomassen Treff: 1983
Søkte hackere på Facebook Skrevet av Trond Olsen Treff: 2011
Etnifiseringen av norsk forvaltning fortsetter Skrevet av Trond Olsen Treff: 1825
Forum fjernet Skrevet av Trond Olsen Treff: 1435
Skånland kommune og Edl`s brev Skrevet av Trond Olsen Treff: 1534