• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Holder ikke med en "hemmelig" beklagelse. Skrevet av EDL administrator Treff: 2070
Høyres programkomite tildeler Sametinget mer politisk makt Skrevet av Trond Olsen Treff: 2388
Etnifiseringen av norsk forvaltning Skrevet av EDL administrator Treff: 2207
Rasismeskvetting av fylkessekretær Eskild Johansen Skrevet av Turid Bjørnstrøm Treff: 4646
Sammensurium av Eskil Johansen Skrevet av Trond Olsen Treff: 5153
Om «Endringar i deltakerloven, havrettslova og finnmarksloven Skrevet av Jarl Hellesvik Treff: 2715
Etnifisering av offentlig forvaltning i Norge Skrevet av Trond Olsen Treff: 4908
Vil ILO- konvensjon nr. 169 stoppe kraftlinja? Skrevet av Trond Olsen Treff: 2306
Årsmøte Skrevet av Trond Olsen Treff: 2342
Samisk politikk og rettigheter Skrevet av Trond Olsen Treff: 3376