• FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Storavisa Expressen om samepolitikk Skrevet av Trond Olsen Treff: 2376
Grunnlovsendring Skrevet av EDL administrator Treff: 2684
URFOLK INN I GRUNNLOVEN Skrevet av EDL administrator Treff: 1886
Holder ikke med en "hemmelig" beklagelse. Skrevet av EDL administrator Treff: 1963
Høyres programkomite tildeler Sametinget mer politisk makt Skrevet av Trond Olsen Treff: 2254
Etnifiseringen av norsk forvaltning Skrevet av EDL administrator Treff: 2125
Rasismeskvetting av fylkessekretær Eskild Johansen Skrevet av Turid Bjørnstrøm Treff: 4449
Sammensurium av Eskil Johansen Skrevet av Trond Olsen Treff: 4989
Om «Endringar i deltakerloven, havrettslova og finnmarksloven Skrevet av Jarl Hellesvik Treff: 2609
Etnifisering av offentlig forvaltning i Norge Skrevet av Trond Olsen Treff: 4682