• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Sametinget møter Tromsø kommune om samarbeidsavtalen Skrevet av EDL administrator Treff: 1835
Fornuften seiret i Stortinget Skrevet av EDL administrator Treff: 2438
Finnmark betyr "samenes land"? Skrevet av EDL administrator Treff: 4452
Urfolk inn i Grunnloven, høring Skrevet av EDL administrator Treff: 2356
NSR og Samestaten Skrevet av EDL administrator Treff: 2203
Til Det Kongelige Fornyings-Administrasjons- og Kirkedepartementet Oslo Skrevet av EDL administrator Treff: 2536
FJORDFISKENEMDA Skrevet av EDL administrator Treff: 3299
Artikkel fra Advokatbladet 1/2014 Skrevet av EDL administrator Treff: 2106
En likeverdig Grunnlovsfeiring for alle Skrevet av EDL administrator Treff: 2263
Hva betyr ordet urfolk Skrevet av EDL administrator Treff: 6429