• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Artikkel fra Advokatbladet 1/2014 Skrevet av EDL administrator Treff: 2000
En likeverdig Grunnlovsfeiring for alle Skrevet av EDL administrator Treff: 2126
Hva betyr ordet urfolk Skrevet av EDL administrator Treff: 5891
Våte drømmer og juridiske realiteter Skrevet av EDL administrator Treff: 2909
Sametinget, Alta og Sør-Varanger Skrevet av EDL administrator Treff: 2108
NSR og offentlighet Skrevet av EDL administrator Treff: 1635
MERE MAKT TIL SAMETINGET? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1949
Altaerklæringen og Sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2671
EDL kommenterer intervju om urfolk med FN diplomat Skrevet av Trond Olsen Treff: 6551
Pressemelding Skrevet av EDL administrator Treff: 2058