• Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
EDL kommenterer intervju om urfolk med FN diplomat Skrevet av Trond Olsen Treff: 6338
Pressemelding Skrevet av EDL administrator Treff: 1917
Bedriver Antirasistisk Senter selektiv antirasisme? Skrevet av EDL administrator Treff: 2022
Kommentarer til Expressens leder Skrevet av Trond Olsen Treff: 1980
Storavisa Expressen om samepolitikk Skrevet av Trond Olsen Treff: 2448
Grunnlovsendring Skrevet av EDL administrator Treff: 2756
URFOLK INN I GRUNNLOVEN Skrevet av EDL administrator Treff: 1958
Holder ikke med en "hemmelig" beklagelse. Skrevet av EDL administrator Treff: 2028
Høyres programkomite tildeler Sametinget mer politisk makt Skrevet av Trond Olsen Treff: 2343
Etnifiseringen av norsk forvaltning Skrevet av EDL administrator Treff: 2176