• Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
En likeverdig Grunnlovsfeiring for alle Skrevet av EDL administrator Treff: 2080
Hva betyr ordet urfolk Skrevet av EDL administrator Treff: 5652
Våte drømmer og juridiske realiteter Skrevet av EDL administrator Treff: 2861
Sametinget, Alta og Sør-Varanger Skrevet av EDL administrator Treff: 2052
NSR og offentlighet Skrevet av EDL administrator Treff: 1595
MERE MAKT TIL SAMETINGET? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1909
Altaerklæringen og Sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2625
EDL kommenterer intervju om urfolk med FN diplomat Skrevet av Trond Olsen Treff: 6490
Pressemelding Skrevet av EDL administrator Treff: 2018
Bedriver Antirasistisk Senter selektiv antirasisme? Skrevet av EDL administrator Treff: 2133