• Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Hva betyr ordet urfolk Skrevet av EDL administrator Treff: 4878
Våte drømmer og juridiske realiteter Skrevet av EDL administrator Treff: 2677
Sametinget, Alta og Sør-Varanger Skrevet av EDL administrator Treff: 1858
NSR og offentlighet Skrevet av EDL administrator Treff: 1414
MERE MAKT TIL SAMETINGET? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1749
Altaerklæringen og Sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2454
EDL kommenterer intervju om urfolk med FN diplomat Skrevet av Trond Olsen Treff: 6232
Pressemelding Skrevet av EDL administrator Treff: 1856
Bedriver Antirasistisk Senter selektiv antirasisme? Skrevet av EDL administrator Treff: 1961
Kommentarer til Expressens leder Skrevet av Trond Olsen Treff: 1921