• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Ny kommunestruktur, EDLs innspill Skrevet av EDL administrator Treff: 1790
Nordisk Samekonvensjon og hemmelig konsultasjonsmandat Skrevet av EDL administrator Treff: 1970
Sametinget møter Tromsø kommune om samarbeidsavtalen Skrevet av EDL administrator Treff: 1662
Fornuften seiret i Stortinget Skrevet av EDL administrator Treff: 2274
Finnmark betyr "samenes land"? Skrevet av EDL administrator Treff: 3911
Urfolk inn i Grunnloven, høring Skrevet av EDL administrator Treff: 2121
NSR og Samestaten Skrevet av EDL administrator Treff: 2037
Til Det Kongelige Fornyings-Administrasjons- og Kirkedepartementet Oslo Skrevet av EDL administrator Treff: 2339
FJORDFISKENEMDA Skrevet av EDL administrator Treff: 3052
Artikkel fra Advokatbladet 1/2014 Skrevet av EDL administrator Treff: 1960