• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
Til Det Kongelige Fornyings-Administrasjons- og Kirkedepartementet Oslo Skrevet av EDL administrator Treff: 2207
FJORDFISKENEMDA Skrevet av EDL administrator Treff: 2887
Artikkel fra Advokatbladet 1/2014 Skrevet av EDL administrator Treff: 1860
En likeverdig Grunnlovsfeiring for alle Skrevet av EDL administrator Treff: 1964
Hva betyr ordet urfolk Skrevet av EDL administrator Treff: 5097
Våte drømmer og juridiske realiteter Skrevet av EDL administrator Treff: 2750
Sametinget, Alta og Sør-Varanger Skrevet av EDL administrator Treff: 1938
NSR og offentlighet Skrevet av EDL administrator Treff: 1495
MERE MAKT TIL SAMETINGET? Skrevet av Trond Olsen Treff: 1807
Altaerklæringen og Sametinget Skrevet av Trond Olsen Treff: 2523