• Delt befolkning Finnmarksloven har delt befolkningen i to etter etnisk tilhørighet. Den har skapt demokratisk ulikhet mellom mennesker i en blandet befolkning av finsk, norsk, samisk og svensk opprinnelse.
  • Like rettigheter for alle Vi er en tverrpolitisk organisasjon for etnisk og demokratisk likeverd. Alle mennesker har samme rett til medbestemmelse.
  • Politiske rettigheter Vi ønsker å synliggjøre en motstand mot at politisk makt og rettigheter blir gitt på etnisk grunnlag.
  • FNS konvensjon Vi kjemper for FNs rasediskrimineringskonvensjon som forbyr en hver form for etnisk diskriminering.
  • Likeverd og rettigheter Vi kjemper for demokratiet, for likeverdet og for like rettigheter for alle barn som skal vokse opp i det fremtidige Norge.

Nyheter

Tittel Skribent Treff
OM SAMETINGETS VALGMANNTALLL Skrevet av Trond Olsen Treff: 1362
SAMENE OG VALGET Skrevet av Trond Olsen Treff: 1436
Samtale mellom Jarl Hellesvik og Kommunal -og moderniseringdepartementet Skrevet av Trond Olsen Treff: 1822
Finland og Sverige har avvist forslag om ratifisering av ILO-konvensjon nr. 169 Skrevet av EDL administrator Treff: 2063
Når folkestyret og åpne demokratiske prosesser parkeres Skrevet av EDL administrator Treff: 1658
Fálesrášša, Sametinget og Frp Skrevet av EDL administrator Treff: 1636
Kommentar til NORUT-rapporten "Finnmarkslandskap i endring" Skrevet av EDL administrator Treff: 1745
NORUT-rapport Skrevet av EDL administrator Treff: 1897
Ny kommunestruktur, EDLs innspill Skrevet av EDL administrator Treff: 1957
Nordisk Samekonvensjon og hemmelig konsultasjonsmandat Skrevet av EDL administrator Treff: 2141